ร่วมบำเพ็ญกุศล

ท่านสามารถร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายแด่ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรเถร ป.ธ.๙)
ผ่านช่องทางดังนี้

 1. โต๊ะรับบริจาค บริเวณด้านหน้า ตึกบำเพ็ญกุศล อาคารพระอุโบสถชั้น ๒ วัดสัมพันธวงศาราม
 2. สำนักงานเลขานุการวัด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ภายในวัดสัมพันธวงศ์
 3. บริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร (วัดเกาะ เยาวราช) ได้ที่
  ธนาคารกรุงไทย
  ชื่อบัญชี วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
  สาขา เยาวราช
  เลขที่บัญชี 001-0-35447-6
  เมื่อท่านโอนเงินเข้ามาแล้ว โปรดแจ้งหลักฐานการโอนเงินพร้อมที่อยู่ที่ชัดเจน เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรไปให้ที่ donateforwatsamphan@gmail.com  หรือนำหลักฐานการโอนเงินมาขอใบอนุโมทนาบัตรได้ที่สำนักงานเลขานุการวัดดังกล่าวข้างต้น

ติดต่อสอบถาม โทร 02-622-9542 และ 080-952-3010 หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ http://www.watsamphan.com